top of page

Thông tin du lịch thành phố Fuefuki

Chúng tôi đã chuẩn bị một tập sách nhỏ chứa đầy thông tin về bốn mùa của Thành phố Fuefuki và một tập sách nhỏ về Isawa Ukai bằng nhiều ngôn ngữ.
Vui lòng chọn ngôn ngữ ưa thích của bạn và xem qua.
Mọi thắc mắc về thông tin du lịch, vui lòng gọi cho chúng tôi theo số + 81-55-261-2829 (Tổ chức du lịch Fuefuki).

FUEFUKI Beyond Imagination
bottom of page