top of page

Tài liệu quảng cáo du lịch

Chúng tôi đã chuẩn bị một tập sách nhỏ chứa đầy thông tin về bốn mùa của Thành phố Fuefuki và một tập sách nhỏ về Isawa Ukai bằng nhiều ngôn ngữ.
Vui lòng chọn ngôn ngữ ưa thích của bạn và xem qua.
Mọi thắc mắc về thông tin du lịch, vui lòng gọi cho chúng tôi theo số + 81-55-261-2829 (Tổ chức du lịch Fuefuki).

※Tài liệu quảng cáo theo mùa

スクリーンショット (45).png

※Isawa Ukai Cormorant Fishing

QKdE4z7goVesi4R1601453907_1601453966.jpg
スクリーンショット 2024-01-05 9.55.29.png
bottom of page