top of page

CON NGƯỜI

Giới thiệu các cư dân của The Peach City

Mỗi tấm ảnh là một số phận, một câu chuyện rất riêng. Tất cả khắc họa nên một thành phố Fuefuki thân thiện, chân thực với các cư dân gần gũi, chất phác và luôn sẵn sàng chào đón những người bạn Việt Nam từ phương xa đến!

bottom of page