top of page

FRUITS FARM LIST

*English Only

Akaokanko Farm

Akaokanko Farm

1319 Takeharada, Ichinomiya-cho, Fuefuki-shi, Yamanashi 405-0076

Daiichi Kanko En

Daiichi Kanko En

2444-4 Shimokurokoma, Misaka-cho, Fuefuki City, Yamanashi, 406-0812

Fugyoku en

Fugyoku en

42 Sueki, Ichinomiya-cho, Fuefuki-shi, Yamanashi 405-0073

Gyokusui en

Gyokusui en

1512 Higashiarai, Ichinomiya-cho, Fuefuki-shi, Yamanashi 405-0069

Ichifuji en

Ichifuji en

760 Tanaka, Ichinomiya-cho, Fuefuki-shi, Yamanashi 405-0078

Isoou en

Isoou en

655-3 Natsumehara, Misaka-cho, Fuefuki-shi, Yamanashi 406-0804

Kaiji en

Kaiji en

1095 Senbeiji, Ichinomiya-cho, Fuefuki-shi, Yamanashi 405-0054

Kaou en

Kaou en

349 Tanaka, Ichinomiya-cho, Fuefuki-shi, Yamanashi 405-0078

Keiko en

Keiko en

1394 Kita, Yatsushiro-cho, Fuefuki-shi, Yamanashi 406-0821, Japan

Kotobuki en

Kotobuki en

4216 Minami, Yatsushiro-cho, Fuefuki-shi, Yamanashi 406-0822

Miharashi en

Miharashi en

240 Tsuchizuka, Ichinomiya-cho, Fuefuki-shi, Yamanashi, 405-0067

Misato en

Misato en

374-4, Kitsunearai, Ichinomiya-cho, Fuefuki-shi, Yamanashi 405-0067

Muramatsu Farm

Muramatsu Farm

356 Tanaka, Ichinomiya-cho, Fuefuki-shi, Yamanashi 405-0078

Onjuku Farm

Onjuku Farm

4427 Kamikurokoma, Misaka-cho, Fuefuki-shi, Yamanashi 406-0813

Asama en

Asama en

600 Higashiarai, Ichinomiya-cho, Fuefuki-shi, Yamanashi 405-0069

Daikoku en

Daikoku en

724 Tanaka, Ichinomiya-cho, Fuefuki-shi, Yamanashi 405-0078

Furuya Kougyoku en

Furuya Kougyoku en

1139-1 Narita, Misaka-cho, Fuefuki-shi, Yamanashi 4060801

Hachijo en

Hachijo en

1018-2 Ishi, Ichinomiya-cho, Fuefuki-shi, Yamanashi 405-0061

Ichifuru

Ichifuru

375 Sueki, Ichinomiya-cho, Fuefuki-shi, Yamanashi 405-0073

Iwata Fruits Farm

Iwata Fruits Farm

463-2 Oyama, Misaka-cho, Fuefuki-shi, Yamanashi 406-0815

Kajihara Farm

Kajihara Farm

860-4 Kamikurokoma, Misaka-cho, Fuefuki-shi, Yamanashi 406-0813

Katada en

Katada en

680 Natsumehara, Misaka-cho, Fuefuki-shi, Yamanashi 406-0804

Kinpo en

Kinpo en

80-1 Shimokurokoma, Misaka-cho, Fuefuki-shi, Yamanashi 406-0812

Kouka en

Kouka en

1231-3, Shimonohara, Misaka-cho, Fuefuki-shi, Yamanashi 406-0811

Misaka Farm Grape House

Misaka Farm Grape House

656-1 Natsumhara, Misaka-cho, Fuefuki city, Yamanashi, 406-0804

Muramatsu Farm

Muramatsu Farm

1100-1 Kamikurokoma, Misaka-cho, Fuefuki-shi Yamanashi 406-0813

Nishimura Farm

Nishimura Farm

341 Shimokurokoma, Misaka-cho, Fuefuki city, Yamanashi, 406-0813

Bypass seika en

Bypass seika en

310 Jizodo, Ichinomiya-cho, Fuefuki-shi, Yamanashi 405-0055

Daimatsu en

Daimatsu en

311 Higashihara, Ichinomiya-cho, Fuefuki-shi, Yamanashi 405-0075

Genbu en

Genbu en

49 Shimokurokoma, Misaka-cho, Fuefuki city, Yamanashi 406-0812

Hihara Farm

Hihara Farm

189 Kuwado, Kasugai-cho, Fuefuki-shi, Yamanashi 406-0003

Ichinomiya en

Ichinomiya en

502 Sueki, Ichinomiya-cho, Fuefuki-shi, Yamanashi 405-0073

Kaiichinomiya Kinou en

Kaiichinomiya Kinou en

1506 Shiota, Ichinomiya-cho, Fuefuki-shi, Yamanashi 405-0064

Kanemaru En

Kanemaru En

4524 Kamikurokoma, Misaka-cho, Fuefuki City, Yamanashi, 406-0813

Kawai Yuran Farm

Kawai Yuran Farm

354 Oyama, Misaka-cho, Fuefuki city, Yamanashi, 406-0815

Kinpou en

Kinpou en

80-1 Shimokurokoma, Misaka-cho, Fuefuki city, Yamanashi, 406-0812 ​

Maruzen Farm

Maruzen Farm

2006 Inokami, Misaka-cho, Fuefuki-shi, Yamanashi 406-0803

Misakaji Farm

Misakaji Farm

1465-1 Kamikurokoma Misakachō Fuefuki city, Yamanashi 406-0813

Muramatsu Farm

Muramatsu Farm

1100-1 Kamikurokoma, Misaka-cho, Fuefuki city, Yamanashi, 406-0813

Okumura Budo en

Okumura Budo en

894 Shimonohara, Misaka-cho, Fuefuki-shi, Yamanashi 406-0811

bottom of page